Đin thoi BlackBerry Porsche Design 9983 mang mt ngoi hình vô cùng đc đáo, sang trng, nhưng không kém phn góc cnh, tinh tế. Dù đã đưc ra mt t hơn 10 năm trưc, nhưng nhng giá tr mà chiếc đin thoi Porsche Design 9983 mang li cho cng đng BBers vn còn nguyên vn. […]

Ch mt tun sau khi ra mt đin thoi thông minh BlackBerry Key2 hàng đu ti n Đ, Optiemus Infracom đã tiết l chiếc đin thoi thông minh tm trung cao cp mi  BlackBerry Evolve X  ti n Đ có mc giá 34.990 INR, tương đương vi 11.9 triu đng. Sau gn 3 năm ra mt, hin […]

Nếu như bn là mt fan BlackBerry đích thc thì không nói làm gì, nhưng nếu bn ch là mt ngưi yêu công ngh đơn thun, vào mt ngày đp tri đưc mt ngưi bn gii thiu chiếc đin thoi này hay lang thang đâu đó trên các Din đàn, tình c thy BlackBerry 9900 […]

bán dt BlackBerry Passport BlackBerry mt ông ln trong th trưng smartphone khi mà đến ngày nay, có rt nhiu thương hiu mi cnh tranh mnh m, nhưng đâu đó trong lòng ngưi tiêu dùng, BlackBerry vn luôn sng tng ngày. Trong đó BlackBerry Passport huyn thoi vn còn mãi trong lòng các tín […]

BlackBerry chp đèn đ liên tc Thiết b BlackBerry đu tiên đưc gii thiu vào năm 1999 dng máy nhn tin hai chiu. Đến năm 2002, hai chiếc đin thoi thông minh ph dng hơn ca BlackBerry đưc ra mt, h tr push e-mail, đin thoi di đng, nhn tin, Internet fax, duyt web […]