Vi nhng ai đã biết đến thương hiu đin t ni tiếng Lenovo thì không th không biết đến siêu phm máy tính bng giá r Lenovo Pad 2022 va mi cho ra mt năm nay. Vi thiết kế hin đi mng nh, kết hp cùng hiu năng mnh m đến t con chip Snapdragon […]

Đin thoi đu tiên là đưc biết đến rng rãi đưc gii thiu vào năm 1994 bi IBM, đt nn móng cho s thiết kế ca các hãng đin thoi thông minh ra sau đó như Motorola, Nokia và Blackberry vi kiu c đin bàn phím cng kết hp vi màn hình. Hin nay, xu […]

Đin thoi Vivo Y67 giá r khi va ra mt đã đi đu cnh tranh vi mt thương hiu ni tiếng đã làm mưa làm gió trưc đó, chiếc smartphone camera siêu đnh Oppo F1s. C hai cùng có nhng đim chung khi cùng đánh mnh vào mng camera cùng vi cu hình tm trung […]

Đin thoi Vivo Y67 4GB/64GB là mt trong nhng chiếc đin thoi giá r cu hình cao ca Vivo đưc ra mt vào năm 2016 và cho đến hôm nay, đin thoi vn đt đưc mt s lưng ngưi s dng cho riêng mình.  Đánh giá chiếc đin thoi Vivo Y67 4Gb/64GB Chiếc Vivo Y67 có […]

Đin thoi Vivo Y67 dù đưc ra mt vào cui năm 2016 nhưng máy vn đưc ưa chung khá mnh m bi giá r cũng như cu hình n đnh ca nó. Có th t tin rng so vi các dòng sn phm cnh tranh khác thì Y67 là chiếc đin thoi dưi 2 triu […]

Nhìn chung, các dòng đin thoi đến t Vivo ch yếu đy mnh dòng V tp trung vào selfie, hin đã m rng ra bao gm Vivo V5, Vivo V5s hay đin thoi Vivo Y66 2 sim. Gi đây, cơn st selfie dưng như cũng đã gim xung dòng Y giá r ca nó và […]

Vi s lưng đin thoi tràn ngp th trưng trong nhng năm gn đây, tht khó đi vi mt nhà sn xut đ to ra mt thiết b ni bt. Nhưng đin thoi di đng Vivo Y66 là ví d hoàn ho v mt thiết b như vy. Nó đưc bán vi giá ch 1.490.000đ […]

Vivo Y66 32GB là chiếc đin thoi 2 sim đưc đến t thương hiu đin t ni tiếng Trung Quc, Vivo. Hin nay, chiếc đin thoi Vivo đang rt đưc ưa chung bi tính ph biến, tin dng, trong mc giá phi chăng ca mình. Sau đây, hãy cùng tìm hiu ngay v chiếc đin […]

Vivo là mt hãng thiết b đin t ni tiếng trên khp thế gii. Các thiết b đin t đến t Vivo đu mang mt v đp hin đi, thi trang, đc bit là cu hình mnh m đưc trang b trên tng thiết b. Trong đó, đin thoi Vivo Y66 mi là mt trong […]

Thc tế là iPad ngày càng tr nên tt hơn và chuyên nghip hơn cho gii trí làm vic, nhưng đng thi giá c ca nó cũng khá cao. Vì vy, không nghi ng gì na, th trưng đang kêu gi nhiu la chn thay thế iPad giá r hơn. Và hôm nay chúng ta […]

Lenovo Tab P11 Pro 2020 có li thế sinh sau đ mun vì vy nên thiết kế ca chiếc máy tính bng này khá hin đi. Chính vì vy, nhng công ngh tiên tiến cũng như nhng ti ưu v ngoi hình đã đưc Lenovo ti ưu trong chiếc Tab P11 Pro 2020 ca mình. […]

Máy tính bng Lenovo P11 Pro 2020 là tiêu đim chú ý ca hàng triu ngưi khi va s hu cu hình cao, dung lưng b nh ln, viên pin mnh m, ngoi hình sang trng, đng cp, nhưng vi giá c li rt phi chăng. Sang trng, mnh m và ti ưu khi nói […]