Vi s phát trin mnh m ca đin thoi thông minh màn hình tràn vin như hin nay, nhng chiếc đin thoi c xưa như BlackBerry Passport dưng như tr nên càng hiếm và đc l. Hàng triu ngưi vn yêu thích cm mt chiếc BlackBerry Passport xách tay đ nghe gi, nhn tin, nghe […]

Đin thoi BlackBerry Passport 32GB dù đưc ra mt vào năm 2015 nhưng ti tn ngày nay vn có hàng triu ngưi s dng va là fan cũ va là fan mi. Cho dù đi vi khách hàng cũ hay khách hàng mi thì Passport có nhng mo vô cũng hay mà không phi […]

Đin thoi BlackBerry Passport ti HCM đưc xem là huyn thoi mt thi ca thương hiu BlackBerry khi đây là chiếc đin thoi mang đến s thanh công vang di cho hãng. Không ch s hu mt v ngoài đp hoàn thin và xut sc, Passport còn th hin s mnh m ca mình […]

Đin thoi BlackBerry Classic Q20 là mt trong nhng chiếc đin thoi BlackBerry đưc yêu thích nht hin nay vì nhng ưu đim v bo mt, ngoi hình, phn cng, cũng như v nhng ng dng thông minh ca mình. Đ tìm nơi mua chiếc Classic Q20 là điu d dàng nhưng đ tìm nơi […]

Chúng ta có th hiu lý do ti sao RIM coi dòng Bold 9900 là thương hiu hàng đu ca dòng thiết b cm tay OS 7 mi nht ca mình.  Và đin thoi BlackBerry Bold 9930 đã đưc xây dng da trên thiết kế mang tính biu tưng ca chiếc Bold 9900 trưc đó […]

Đin thoi BlackBerry Pearl Flip 8220 đánh du bưc đt phá ca RIM trong thiết kế khi là chiếc đin thoi np gp đu tiên. Kiu dáng np gp sang chnh, hin đi, cùng vi nhng tính năng quen thuc như các đin thoi BlackBerry khác, đã giúp cho chiếc BlackBerry 8220 thành công trong […]

BlackBerry Key2 Nht 1 Sim 128GB hin nay đang là chiếc đin thoi BlackBerry đưc săn lùng rt nhiu trên th trưng. Không ch s hu mt cu hình tt, BlackBerry Key 2 còn mang li nhng tri nghim vô cùng đc đáo cho ngưi dùng bi nhng tính năng cc k hu ích […]

BlackBerry t lâu đi đã là thương hiu sn xut thiết b đin t, phn mm hay h toán đám mây phn mm gn lin vi hai ch bo mt. Chính vì vy, nhng chiếc đin thoi sn xut t thương hiu BlackBerry, trong đó có chiếc Key 2 quc tế 1 sim luôn có […]

Đin thoi BlackBerry Key2 là chiếc đin thoi cao cp nht ca BlackBerry tính ti thi đim hin ti. nó không ch toát lên s sang trng, đng cp, mà Key 2 còn th hin sc mnh tht s ca mình qua cu hình và b bàn phím Qwerty quyn năng. Sc mnh ca […]

Đin thoi BlackBerry Key 2 6GB/128Gb sealbox mang trong mình mt v đp hoài c, nhưng không kém phn sang trng, tinh tế. Không dng li đó, chiếc BlackBerry Key 2 còn đưc trang b t BlackBerry nhng tính năng đi đu trong lĩnh vc đin thoi bàn phím. Sau đây, hãy cùng BlackBerryGiaRe.vn […]

Đin thoi BlackBerry Key2 đen 128Gb Sealbox dù đưc BlackBerry ra mt vào năm 2018 và nó vn còn hot đến tn bây gi. Chiếc BB Key 2 là chiếc đin thoi rt ni tiếng v s bo mt, b bàn phím Qwerty quyn năng giúp tiết kim thi gian đáng k, hay ngoi hình […]

Hãng BlackBerry có l là mt trong nhng hãng đin thoi hiếm hoi mà các đi tng thng, th tưng hay các v nguyên th quc gia vn còn s dng. Đi vi h, mt chiếc đin thoi phi đm bo đưc tính bo mt tuyt đi. Và BlackBerry chính là mt trong nhng hãng […]